English vietnam
Thứ 4, 23 / 01 / 2019
Nguồn: iui.vn

Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ lấy giá Tăng - giảm
Hạt điều thô 26400 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >= 27%, độ ẩm <= 15%
Hạt điều thô 27400 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=28% độ ẩm <= 15,5%
Hạt điều thô 28300 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=29%, độ ẩm <=16%
Hạt điều thô 29300 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=30%, độ ẩm <=17%
Hạt điều thô 33700 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=31%, độ ẩm 10%
Hạt điều thô 34800 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=32%, độ ẩm <= 10,5%
Hạt điều thô 35800 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=33%, độ ẩm <= 11%
Hạt điều thô 36900 Bình Phước - Lộc Ninh Tỷ lệ thu hồi nhân >=34%, độ ẩm <= 12%
Hạt điều thô 26400 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >= 27%, độ ẩm <= 15%
Hạt điều thô 27400 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=28% ,độ ẩm <= 15,5%
Hạt điều thô 28300 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=29%, độ ẩm <=16%
Hạt điều thô 29300 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=30%, độ ẩm <=17%
Hạt điều thô 33700 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=31%, độ ẩm 10%
Hạt điều thô 34800 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=32%, độ ẩm <= 10,5%
Hạt điều thô 35800 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=33%, độ ẩm <= 11%
Hạt điều thô 36900 Đồng Nai - Tân Phú Tỷ lệ thu hồi nhân >=34%, độ ẩm <= 12%
Hạt điều thô 26400 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >= 27%, độ ẩm <= 15%
Hạt điều thô 27400 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=28%, độ ẩm <= 15,5%
Hạt điều thô 28300 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=29%, độ ẩm <=16%
Hạt điều thô 29300 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=30%, độ ẩm <=17%
Hạt điều thô 33700 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=31%, độ ẩm 10%
Hạt điều thô 34800 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=32%, độ ẩm <= 10,5%
Hạt điều thô 35800 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=33%, độ ẩm <= 11%
Hạt điều thô 36900 Đắk Lắk - TP.Buôn Mê Thuột Tỷ lệ thu hồi nhân >=34%, độ ẩm <= 12%
Hạt điều thô 26400 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >= 27%, độ ẩm <= 15%
Hạt điều thô 27400 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=28%, độ ẩm <= 15,5%
Hạt điều thô 28300 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=29%, độ ẩm <=16%
Hạt điều thô 29300 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=30%, độ ẩm <=17%
Hạt điều thô 33700 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=31%, độ ẩm 10%
Hạt điều thô 34800 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=32%, độ ẩm <= 10,5%
Hạt điều thô 35800 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=33%, độ ẩm <= 11%
Hạt điều thô 36900 Gia Lai - TP.Pleiku Tỷ lệ thu hồi nhân >=34%, độ ẩm <= 12%
Trở lại
06/04/2018
06/12/2017
01/12/2017
28/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
17/10/2017
06/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
ĐỐI TÁC
Trang chủ|Giới thiệu|Nhập khẩu|Xuất khẩu|Thương mại|Tài liệu|Tuyển dụng|Liên hệ| Lên đầu trang
chat skype
chat skype