English vietnam
Thứ 4, 19 / 01 / 2022
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
19/01/2022
14/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
30/12/2021
24/12/2021
21/12/2021
04/12/2021
27/11/2021
13/11/2021
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top
chat skype