English vietnam
Thứ 5, 30 / 06 / 2022
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
25/06/2022
18/06/2022
11/06/2022
11/06/2022
04/06/2022
28/05/2022
21/05/2022
07/05/2022
23/04/2022
02/04/2022
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top
chat skype