English vietnam
Thứ 5, 08 / 12 / 2022
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
21/11/2022
15/10/2022
22/09/2022
29/08/2022
09/08/2022
23/07/2022
16/07/2022
25/06/2022
18/06/2022
11/06/2022
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top
chat skype