English vietnam
Thứ 4, 20 / 10 / 2021
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
18/10/2021
13/10/2021
09/10/2021
17/09/2021
25/08/2021
17/08/2021
09/08/2021
06/08/2021
15/07/2021
12/07/2021
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top
chat skype