English vietnam
Thứ 2, 22 / 04 / 2024
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
10/03/2023
01/02/2023
04/01/2023
20/11/2022
14/10/2022
22/09/2022
29/08/2022
08/08/2022
22/07/2022
15/07/2022
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top