English vietnam
Thứ 4, 27 / 03 / 2019
Đối tác Nhập khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác Xuất khẩu
Công ty Baje - Tanzania
Công ty David King - Uganda
 
Đối tác trong nước
Công ty dệt Phong Phú
Công ty may Nhà Bè
06/04/2018
01/12/2017
29/11/2017
10/11/2017
28/08/2017
28/08/2017
26/08/2015
14/04/2015
14/04/2015
31/03/2015
PARTNER
Home|About us|Import|Export|Trade|Documents|Recruitment|Contact| Scroll to top
chat skype
chat skype